Gårdsaktiviteter gjennom året

Alle våre kunder er hjertelig velkommen til å delta på dagligdagse gårds aktiviteter! Her kan du lære om hvordan en økologisk gård drives, og kanskje hjelpe oss litt i tillegg. Aktivitetene varierer mye. Se eksempler på typiske aktiviteter gjennom 4 årstider.

Vinter

 • Fjøsstell morgen og kveld. Sauer, kyr og kalver må ha mat og det må rengjøres. Høner må ha mat og egg plukkes inn. Noen dager skal dyrene ut for å luftes.
 • Juletrehogst og nissegrøt på låven.
 • Ved og tømmerhogst med bålpause.
 • Såing av grønnsaker inne slik at de kan plantes ut tidlig om våren.
 • Trehyttebygging. Et spesielt prosjekt som vi skal jobbe med de neste årene.

Vår

 • Lamming og kalving. Krever mye tid i fjøset for å sikre at ingen kalver og lam går tapt.
 • Gjerding og beiteslipp. Det er en flott å se hvordan dyra nyter grønt gress og urter etter måneder med silofôr.
 • Jobb i grønnsakshagen. Spre ut gjødsel, sette poteter og såing av grønnsaker.
 • Jobb i drivhuset. Utplanting av tomater, agurk, osv.
 • Klekking og stell av hønekyllinger.
 • Gjødsling av enga med traktor.

Sommer

 • Tilsyn og flytting av dyr på beite.
 • Slåttonn. Slå i silo med traktor og tørke høy på bakken eller på hesjer.
 • Luking og stell av grønnsaker. Høsting av salat og endel grønnsaker.
 • Stell av høner og kyllinger. Eggplukking.
 • Plukking av rips og andre bær.
 • Fiske med stang eller garn etter ørret og bekkerøye.

Høst

 • Potetopptaking og høsting av andre rotgrønnsaker.
 • Innhøsting av bær
 • Sylting og safting
 • Baking av potetkaker
 • Slakting og oppdeling av kjøtt

 

Det er også mange andre oppgaver på gården. Vi ser frem til å få besøk!